Lokale Omroep Echt - Susteren

Basisschoolleraren in Limburg staken op 13 april

Leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in Limburg gaan op vrijdag 13 april actievoeren.

Foto: Ajari

Volgens de vakbonden zijn de acties nodig en onderstrepen ze nog maar eens dat het code rood is in het basisonderwijs. De kwaliteit staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet gaat investeren in de lerarensalarissen.

De partijen van het PO-front, waar de onderwijsbonden inzitten, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris.

Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is volgens de vakbonden belangrijk om werken in het basisonderwijs aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.