Lokale Omroep Echt - Susteren

Betere integratie van statushouders in Echt-Susteren

De gemeente gaat met een nieuw project ervoor zorgen dat statushouders beter en sneller gaan participeren in onze gemeente. Deze vernieuwde aanpak heeft als gevolg dat er ieder jaar tenminste 40 statushouders uitstromen uit de bijstand.

Foto: Gemeente Echt-Susteren

Gebleken is dat de aanpak zoals het Rijk deze de afgelopen jaren heeft gevoerd in de praktijk niet werkt. De komende drie jaar gaat de gemeente er daarom zelf voor zorgen dat naast de wettelijk verplichte inburgering deze nieuwe inwoners intensief taalonderwijs krijgen dat door de gemeente wordt georganiseerd.

Daarnaast komen er werkervarings- en stageplekken om de doelgroep werkervaring te laten opdoen. Ook krijgen ze de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan (sport)activiteiten bij verenigingen in de buurt.

Wethouder Geert Frische vindt het spreken van de Nederlandse taal, het hebben van een passende opleiding de basis voor het vinden van werk. “Voor statushouders is de Nederlandse taal erg lastig om te leren en te gebruiken. Ook hebben nu vaak geen werkervaring in Nederland en beschikken ze niet over een sociaal netwerk. Dat maakt het extra moeilijk om zelfstandig een baan te vinden of om te slagen voor een passende opleiding. Dit blijkt overal in ons land en ook in Echt-Susteren. Vandaar dat we met dit project zelf de verantwoordelijkheid nemen om deze nieuwe burgers zo snel mogelijk te laten integreren in Echt-Susteren’’, aldus de wethouder.