Lokale Omroep Echt - Susteren

Bevolkingsonderzoek darmkanker in het Laurentius Ziekenhuis

Het MaagDarmLever centrum van het Laurentius Ziekenhuis is opnieuw geaccrediteerd als coloscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Dit houdt in dat patiënten, bij een slechte uitslag uit het bevolkingsonderzoek, snel terecht kunnen in het Laurentius Ziekenhuis voor een vervolgtraject. Het Laurentius Ziekenhuis is sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 een geaccrediteerd ziekenhuis voor het vervolgonderzoek in dit traject.

Paul Bus, MDL arts: “Jaarlijks wordt door het Bevolkingsonderzoek Zuid getoetst of we nog aan alle kwaliteitseisen voldoen. Het gaat dan om de kennis en kunde van de MDL-artsen, endoscopieverpleegkundigen, het gebruikte materiaal en de reiniging daarvan. De auditoren waren ook bij deze toetsing weer erg tevreden over onze zorg.”

In korte tijd heeft het Laurentius Ziekenhuis haar capaciteit voor de vervolgonderzoeken bij het bevolkingsonderzoek van 500 naar 1000 per jaar uitgebreid. Volgend jaar zullen er nog meer mensen in het centrum terecht kunnen.

Paul Bus: “We streven ernaar dat alle mensen uit onze regio die een vervolgonderzoek moeten ondergaan vanuit de screening van het bevolkingsonderzoek, bij ons terecht kunnen. We hebben bewust een snel zorgtraject voor de patiënt opgezet, om hem snel duidelijkheid te geven en snel te kunnen handelen bij een slechte uitslag. Bevolkingsonderzoek Zuid selecteert het ziekenhuis voor de patiënt indien hij/zij een vervolgonderzoek nodig heeft. Voor de patiënt is het altijd mogelijk om, als hij dit wenst, te vragen de afspraak te laten plannen in het Laurentius Ziekenhuis.”