Lokale Omroep Echt - Susteren

Bezorgers PostNL krijgen meer loon

Postbezorgers van PostNL krijgen een loonsverhoging van 5 procent.

Foto: Donald Trung/Wikimedia

PostNL en de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim 18.500 postbezorgers van PostNL.

Afgesproken is dat het salaris tijdens de looptijd van de cao in 5 stappen omhoog gaat met in totaal 5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering en de aanpassing van de pensioenregeling aan de fiscale eisen. De komende weken leggen de vakorganisaties het principeakkoord positief voor aan hun leden.

De looptijd van de cao is twee jaar: van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019. Het salaris van postbezorgers in de treden 1, 2 en 3 wordt in 5 stappen steeds met 1 procent verhoogd tot in totaal 5 procent. Dat gebeurt per 1 oktober 2017, 1 januari 2018, 1 juli 2018, 1 januari 2019 en 1 september 2019. In juli 2019 volgt daarnaast nog een eenmalige uitkering.

Op 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd wettelijk omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. De pensioenregeling wordt hierop aangepast. Voor postbezorgers blijft het mogelijk om eerder met pensioen te gaan conform het pensioenreglement. PostNL houdt de premie-inleg in het voordeel van de postbezorgers gelijk.

De komende weken leggen de vakorganisaties het principeakkoord positief voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst van de ledenraadplegingen uiterlijk op 6 april bekend is.