Lokale Omroep Echt - Susteren

Bisschop Frans Wiertz stopt in december

Tijdens een persconferentie in het bisschoppelijk paleis in Roermond heeft Bisschop Frans Wiertz vrijdag bekendgemaakt te zullen aftreden op zijn verjaardag.

Foto: Janssenfrank

In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt zaterdag 2 december deze leeftijd te bereiken. Om die reden heeft hij enkele maanden geleden zijn ontslag aan paus Franciscus aangeboden en inmiddels ook een positieve reactie van hem ontvangen.

In een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom kondigt Wiertz aan te zullen stoppen. De brief wordt dit weekeinde in alle parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Dankbrief
In de afscheidsbrief spreekt Wiertz zijn grote dank uit voor iedereen die hem de afgelopen 24 jaar in daad en gebed ondersteund heeft. “Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest”, aldus bisschop Wiertz in zijn afscheidsbrief.

In de brief vraagt hij ook vergeving aan degenen die zich door zijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. De bisschop eindigt zijn brief met de woorden: “Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God.”

Slechte gezondheid
In zijn ontslagbrief heeft Wiertz de paus verzocht om hem na 2 december niet tot administrator (= tijdelijk bestuurder) van het bisdom Roermond te benoemen. In verband met zijn sterk verminderd gezichtsvermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen.

Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. Dit betekent dat Wiertz op 2 december al zijn bisschoppelijke activiteiten beëindigt. Wiertz werd in 1993 benoemd tot bisschop en is daarmee de langstzittende bisschop van Nederland.

Dankviering
Zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat bisschop Wiertz in Maastricht wonen.