Lokale Omroep Echt - Susteren

Bouwplannen sluiten nog niet aan bij de behoeftes van inwoners Sint Joost

In Sint Joost nabij Op de Baant zijn er plannen om een aantal nieuwbouwwoningen en bouwkavels te realiseren.

Een recent woonbehoefteonderzoek heeft aangetoond dat de bouwplannen nog niet aansluiten bij de behoeftes van de inwoners van Sint Joost. De betrokken partijen, de gemeente Echt-Susteren, Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en ontwikkelende aannemer BurgtBouw, organiseren daarom een aantal bijeenkomsten.

Genoemde partijen zijn bereid, binnen de mogelijkheden die er zijn, een inspanning te doen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat niet aan alle wensen, gezien de projectmatige woningbouw, kan worden voldaan.

Bijeenkomsten nieuwbouw:

-Op dinsdag 5 september om 19.00 uur in ’t Patronaat van Sint Joost (Caulitenstraat 6) is er een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de starterswoningen.

-Op woensdag 6 september is er om 19.00 uur de mogelijkheid, voor alle geïnteresseerden in de levensloopbestendige woningen, om met eigen vervoer een vergelijkbare woning te bezichtigen in Posterholt, aan de Oude Markt. Hiervoor is aanmelden verplicht. Dit kan tot 1 september per mail via secretariaat.leefomgeving@echt-susteren.nl. Graag uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen vermelden.

-Aansluitend aan de bezichtiging is er op woensdag 6 september om 20.30 uur in ’t Patronaat van Sint Joost (Caulitenstraat 6) een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in een levensloopbestendige woning.

Bijeenkomst bouwkavels
Enkele weken later komt er ook een bijeenkomst voor degenen die interesse hebben in één van de bouwkavels bij Op de Baant. Tijdens deze bijeenkomst wordt alles besproken over de verkoop en bebouwing van de kavels. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later.