Lokale Omroep Echt - Susteren

Dienstplicht ook voor vrouwen

De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. De kaderwet dienstplicht geldt nu alleen nog voor mannen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hennis van Defensie ingestemd met deze wetswijziging.

Foto: DAF Trucks J.K. Meijer

De gewijzigde dienstplicht moet 1 januari 2018 ingaan. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft de wijziging nu geen grote gevolgen.

Nederland heeft een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde. Toch zijn er een aantal praktische gevolgen.

Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. Mocht het zover komen, dan hebben ook zij recht om bezwaar aan te tekenen.

De reden voor de wijziging is het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Minister Hennis meent dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder weegt dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn vrouwen volgens haar inmiddels vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, aldus de minister.

De wet is nu nog volledig toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. De wetstekst wordt hiervoor aangepast en spreekt bijvoorbeeld over ‘de dienstplichtige’ en ‘broeder- én zusterdienst’. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ondergaat hiervoor een wijziging.