Lokale Omroep Echt - Susteren

Dieteren komende jaren flink op de schop

De komende jaren worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in Dieteren. Van het bouwen van woningen tot de herinrichting van enkele straten.

Op de locatie van de voormalige basisschool worden 6 woningen gebouwd door BurgtBouw uit Deurne. Het gaat in principe om 4 levensloopbestendige- en 2 starterswoningen. Afhankelijk van de vraag kunnen de aantallen van elk type nog wijzigen. De woningen worden voorzien van zonnepanelen. De kopers van de levensloopbestendige woningen kunnen ook zorg inkopen.

BurgtBouw heeft hiervoor een contract gesloten met een zorgverlenende instantie. “Een positieve ontwikkeling voor Dieteren”, aldus wethouder Wackers. “Een kleinschalig, maar vooral duurzaam plan, dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Dieteren.” De planning is om in de tweede helft van 2017 te starten met de bouw. Voorafgaand moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden gevoerd.

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

Herinrichting en aanpak riolering Kerkstraat, Zilstraat en Vleutstraat

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem (en indirect ook het grondwater) te beschermen tegen vervuiling moet de riolering in de straten vervangen worden door een riool met een grotere diameter. Er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestaande rioolaansluitingen en kolken worden vernieuwd.

Het regenwater, dat valt op de verhardingen, wordt zo apart afgevoerd en hoeft niet naar de waterzuivering. Daardoor voldoet de gemeente aan de Europese kaderrichtlijn. Verder wordt het asfalt vernieuwd, de trottoirs in een nieuw jasje gestoken en de aanwezige lichtmasten vervangen door LED-verlichting. Wethouder Dijcks is blij met de ontwikkelingen in Dieteren: “Samen met inwoners gaan we zorgen voor een mooie kern in Dieteren, met aandacht voor duurzaamheid én de omgeving.”

Inwoners denken mee

De gemeente maakt samen met inwoners een ontwerp voor de herinrichting. Een concept-ontwerp wordt gemaakt op basis van informatie verzameld tijdens de informatieavond en in overleg met de samengestelde bewonerscommissie. Het concept wordt tijdens een tweede informatieavond aan de bewoners voorgelegd.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden in Dieteren op de website van de gemeente Echt-Susteren.


LEES OOK:

Dieteren gaat op de schop, inwoners worden ingelicht