Lokale Omroep Echt - Susteren

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties.

Foto: Scheiden zonder schade

De boodschap van André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind.

De rapportage ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.

André Rouvoet over de bevindingen van het Platform: “Als samenleving moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat het kind nadelige gevolgen ondervindt van de scheiding van zijn ouders. Ouders zijn in deze periode minder beschikbaar voor hun kind, en dit kind heeft dus steun nodig.  Ook ouders moeten beter begeleid worden door zowel de sociale omgeving als door de hulpverlening en juridische instanties. Het is een groot maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen.”