Lokale Omroep Echt - Susteren

Herkent u een vliegend hert ?

De stichting IKL nodigt bewoners in Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven.

IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het niet alleen van belang om een goed beeld van de verspreiding te krijgen, maar is het ook belangrijk om met de mensen die de dieren aantreffen in contact te komen.

Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. De dieren kunnen wel tot 8 centimeter lang worden!

De grootste bedreiging voor het vliegend hert is het verdwijnen van geschikte leefgebieden. Oude bomen en stronken die als voedselbron voor de larven dienen, verdwijnen uit het landschap. Ook de isolatie van leefgebieden vormt een directe bedreiging, de kevers moeten elkaar wel kunnen bereiken en vinden. De dieren kunnen weliswaar vliegen, maar ze zijn hier niet al te behendig in en kost nogal wat energie. Meestal worden dan ook slechts korte afstanden vliegend afgelegd waarbij ze bosranden, struwelen, houtwallen en dergelijke volgen. Verbindingszones zijn dus belangrijk om de leefgebied te verbinden en hierdoor te vergroten.

IKL roept mensen op als ze een vliegend hert in hun eigen omgeving zien om dit door te geven. Vermeld daarbij de vindplaats, de datum van de waarneming, het aantal dieren en het geslacht. Bij voorkeur wordt de waarneming ondersteund met een foto. U kunt uw waarnemingen mailen naar: ikl@ikl-limburg.nl