Lokale Omroep Echt - Susteren

Kerk begint aan belangrijkste week van het jaar

Afgelopen zondag begon in de Kerk de Goede Week. Voor christenen is de week voorafgaand aan Pasen de belangrijkste week van het jaar.

Archieffoto: LOES ACTUEEL – Riny

De Kerk herdenkt dan het lijden en sterven én de verrijzenis van Christus. Bijna elke dag zijn er bijzondere liturgische plechtigheden. De laatste drie dagen worden ook Triduüm Sacrum (heilige drie dagen) genoemd. Een overzicht van deze vieringen. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan al deze liturgische vieringen deel te nemen in zijn of haar parochie.

Chrismamis
Een van de meest bijzondere vieringen in de Goede Week is de zogeheten Chrismamis. Tijdens die mis wijdt hulpbisschop Everard de Jong de heilige oliën (chrisma) die in parochies worden gebruik voor het dopen, vormen en de ziekenzalving. In het bisdom Roermond is het gebruik dat de Chrismamis op de woensdagavond in de Goede Week wordt gehouden, dit jaar dus op woensdag 28 maart.

De viering vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 19.00 uur. Niet alleen priesters, maar ook vertegenwoordigers van een groot aantal parochies zijn daar dan bij aanwezig. Het is elk jaar een heel sfeervolle viering, waarin de verbondenheid tussen parochies en bisdom tot uitdrukking komt.

Witte Donderdag
Op de donderdag vóór Pasen herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal. Dat is de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat, op avond vóór zijn sterven. Tijdens deze maaltijd gebeurde een aantal belangrijke dingen. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. Op zichzelf een gebruikelijk ritueel in die tijd, maar het was zeker niet gebruikelijk dat de groepsleider dit deed; normaal was dit een taak voor een van de knechten.

Door zelf de voeten te wassen, gaf Jezus het voorbeeld dat niemand te goed is om zich dienstbaar op te stellen.  Tijdens de maaltijd hield Jezus een afscheidstoespraak voor zijn leerlingen, waarin hij de boodschap van zijn openbare optreden nog eens samenvatte en met name de nadruk legde op onderlinge liefde en barmhartigheid. Vervolgens deelde Jezus brood en wijn uit en zei erbij: “Dit is mijn lichaam en bloed dat voor jullie gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken.” De Kerk ziet dit als de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Na de vastentijd, waarin de kleur in de Kerk paars was (verwijzing naar boete), is de liturgische kleur vandaag wit. Vandaar ook de naam Witte Donderdag. Gedurende de eucharistieviering van Witte Donderdag luiden tijdens het zingen van het Gloria de kerkklokken, waarna deze niet meer luiden tot op de avond van Paaszaterdag. Hulpbisschop De Jong viert de liturgie van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur in de O.-L.-V.-Munsterkerk in Roermond.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (30 maart) herdenkt de Kerk het sterven van Jezus. Na het laatste avondmaal trok hij zich terug in de Hof van Olijven in Jeruzalem. Hier werd hij gevangen genomen en eerst voor het joodse hooggerechtshof en vervolgens voor de Romeinse prefect Pontius Pilatus gevoerd. Na diverse verhoren en martelingen werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest zelf de kruisbalk dragen naar de plek waar hij uiteindelijk terechtgesteld werd.

Elke Goede Vrijdag herdenken gelovigen ’s middags het sterven van Jezus aan het kruis. In veel kerken wordt op dat moment de zogeheten kruisweg gebeden. Dat is een gebed, waarin de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Op veel plaatsen is deze ook in schilderijen of beelden afgebeeld.  Op de avond van Goede Vrijdag vindt in de kerken een speciale liturgie plaats, waarin voor de tweede keer tijdens deze week het volledige lijdensverhaal wordt voorgelezen. Het is de enige dag in het jaar waarop er in de katholieke kerk géén eucharistieviering wordt gehouden.

Stille Zaterdag
De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. Dit verwijst naar de periode waarin Jezus dood is en in zijn graf ligt. Overdag luiden er geen klokken en er wordt in de kerk ook geen eucharistie gevierd. De stilte wordt ’s avonds verbroken tijdens de Paaswake. Dit is een uitgebreide liturgieviering, waarin zowel het joodse als het christelijke Paasfeest wordt gevierd.

Tijdens de wake wordt een aantal belangrijke kernverhalen uit de Bijbel gelezen. Ook wordt tijdens deze viering het nieuwe vuur en het nieuwe doopwater gezegend. De viering begint in principe in volledige duisternis. De gelovigen krijgen kaarsjes in de hand. En tijdens de wake wordt er steeds meer licht aangestoken. Ook gaan op een gegeven moment de klokken weer luiden.

Pasen
Wat tijdens de Paaswake al wordt aangekondigd, wordt op Paaszondag volop gevierd: namelijk dat Christus verrezen is. Het evangelie vertelt dat enkele vrouwen en leerlingen op Paasmorgen naar het graf van Jezus gingen en toen ontdekten dat het leeg was. De kern van het christelijk geloof zegt dat Jezus voor de mensen gestorven is én op de derde dag weer uit de dood is opgestaan en daarmee voor iedereen eeuwig leven mogelijk heeft gemaakt. Pasen is daarom het belangrijkste feest van het christendom.