Lokale Omroep Echt - Susteren

Koren Mariaveld en Susteren samengevoegd tot Gemengd Kerkelijk Zangkoor Süestra

Sinds 1 februari kent Susteren een nieuw kerkelijk zangkoor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suëstra.

Het koor telt momenteel circa 40 leden. Het is ontstaan bij besluit van alle leden om samen te gaan en komt voort uit de bestaande kerkelijke koren van de parochies van Mariaveld en Susteren. De bestaande koren houden binnen enkele weken formeel op te bestaan, ten gunste van het nieuw gevormde koor.

Zo is binnen de beide parochies weer een sterk bemand koor beschikbaar, dat niet alleen over een prachtig repertoire beschikt, maar ook inzetbaar is bij onder andere huwelijksmissen, begrafenissen, concerten. Ook het zingen van de gregoriaanse gezangen wordt door de schola naar een hoger peil getild. Het nieuwe koor komt onder de muzikale leiding te staan van Ine Janssen-Widdershoven en Mark Mulkens is aangesteld als organist.

Foto: Cor Voorter