Lokale Omroep Echt - Susteren

La­ge­re las­ten­druk voor huur­ders in 2018

De gemeentelijke lastendruk 2018 neemt voor huurders in onze Provincie gemiddeld met 2,01 procent af. Eigenaren/gebruikers zien hun lasten met gemiddeld 1,71 procent stijgen.

Foto: Avij

Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2018 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2017-2018 van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In het Belastingoverzicht 2018 zijn de tarieven en de lastendruk van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten voor een meerpersoonshuishouden in kaart gebracht.

Ook zijn de waterschapsheffingen 2018 voor een meerpersoonshuishouden opgenomen. Tot slot zijn de OZB-tarieven voor de niet-woningen vermeld. De cijfers zijn voor alle 33 Limburgse gemeenten beschikbaar en de gewogen gemiddelden hebben betrekking op de 33 Limburgse gemeenten.

De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2018 gemiddeld op 727,96 euro uit. Dat is 1,71 procent (12,23 euro) meer dan in 2017. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen in 2018 op een gemiddelde van 304,73 euro uit; 2,01 procent minder dan in 2017. Een daling van 6,25 euro.

Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2018 gemiddeld uit:
 296,87 euro voor OZB, 3,65 procent meer dan in 2017;
 214,89 euro voor rioolheffing, 0,04 procent meer dan in 2017;
 216,20 euro voor afvalstoffenheffing, 0,79 procent meer dan in 2017.

Een huurder heeft bij de gemeentelijke belastingen altijd met de afvalstoffenheffing te maken en afhankelijk van de keuze van de gemeente betaalt hij niets van, een deel van of de gehele rioolheffing. Gemiddeld komt dat voor 2018 uit op:
 88,53 euro voor rioolheffing, 8,23 procent minder dan in 2017;
 216,20 euro voor afvalstoffenheffing, 0,79 procent meer dan in 2017.

Waterschapsheffingen
Het Waterschap Limburg legt 3 verschillende heffingen op. Eigenaren/gebruikers betalen alledrie de heffingen: gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing. Huurders betalen alleen de laatste 2 heffingen. Voor huurders stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 3,32 procent tot 196,11 euro. Bij de eigenaren/gebruikers stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 4,69 procent tot 243,31 euro.

Gezamenlijk beeld
De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2018 het volgende beeld:
 Huurders betalen gemiddeld 500,84 euro, nagenoeg gelijk aan het niveau van 2017 (+0,01 procent);
 Eigenaren/gebruikers hebben gemiddeld een aanslag van 971,27 euro, een stijging van 2,44 procent ten opzichte van 2017.

Bedrijven
Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de OZB niet-woningen opgenomen. In het overzicht is de prognose gegeven van de opbrengstontwikkeling. Ook zijn de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2017 en 2018 gepresenteerd. Op basis van deze prognose stijgt de opbrengst in 2018 met 3,92 procent en de verwachte OZB-opbrengst is dan afgerond 4,8 miljoen euro hoger ten opzichte van 2017. De mutatie van de geraamde OZB-opbrengst van bedrijven is voor de afzonderlijke gemeenten heel divers.