Lokale Omroep Echt - Susteren

Lijst Samenwerking niet in coalitie?

Informateur Henk Maessen ziet een coalitie CDA, PNES en DES als enige optie.

“Ik concludeer dat een grote meerderheid van de raad voorstander is van een coalitie gevormd door de partijen CDA, PNES en DES. Omdat het CDA tevens heeft aangegeven PNES niet te zullen laten vallen, terwijl PNES Lijst Samenwerking uitsluit van deelname aan de coalitie (zoals ook DES dit doet), kan ik niet anders dan concluderen dat een coalitie van CDA, PNES en DES de enige optie is”, schrijft Henk Maessen (Lijst Samenwerking) in zijn eindrapportage.

Lijst Samenwerking werd bij de gemeenteraadsverkiezingen nog de grootste partij in Echt-Susteren. De partij gaf bij de informateur aan zeer tevreden te zijn over het beleid dat de afgelopen raadsperiode is gevoerd en wenst een voortzetting van het huidige beleid en van de huidige coalitie LS-CDA-PNES.

DES is een voorstander van een coalitie bestaande uit DES-PNES-CDA, waarbij LS wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

PNES gaf weliswaar aan tevreden te zijn met het beleid dat de afgelopen raadsperiode is gevoerd, maar nu voorstander te zijn een coalitie DES-PNES-CDA, waarbij LS wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

CDA heeft een voorkeur heeft voor de coalitie DES-PNES-CDA, waarbij LS niet wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

Groen Links gaf aan niet tevreden te zijn met het gevoerde beleid en van mening te zijn dat de coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag gevormd wordt door LS, CDA en PNES.

PvdA was in algemene zin wel tevreden over het beleid dat is gevoerd de afgelopen periode en is van mening dat de coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag gevormd wordt door LS, CDA en PNES.