Lokale Omroep Echt - Susteren

Limburgers ergeren zich vooral aan hardrijders en hondenpoep

Bijna 75 procent van de Limburgers ergert zich aan hardrijders en hondenpoep in hun wijk.

Foto: Kulmalukko/Wikimedia

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een enquête-onderzoek waarbij onder meer wordt gevraagd naar leefbaarheid en overlast in de woonbuurt.

Hardrijders zijn met 74,9 procent de grootste overlastgever in de eigen woonomgeving. Hondenpoep staat op twee. Ruim 73,6 procent van de Limburgers zegt hier overlast van te ondervinden.

Daarnaast ervaren Limburgers overlast van rommel op straat, parkeerproblemen, rondhangende jongeren, drugsgebruik en drugshandel.