Lokale Omroep Echt - Susteren

Minister tekent OTB/ MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend.

Het-Vonderen-kerensheide-a2
Foto Rijksoverheid

Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2×3 rijstroken plus vluchtstrook. De A2 in de regio Zuid/ Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau.

Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming
Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa drie jaar in beslag.

Informatieavonden
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomsten op dinsdag 26 september in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29) en woensdag 27 september in MFC Urmond (Bergerweg 1). Tussen 18.00 uur en 20.30 uur kunnen zij op elk gewenst moment binnenlopen. Er wordt meer informatie gegeven over verschillende thema’s zoals geluid & lucht, natuur, water en vastgoed. Ook is er de mogelijkheid om deze avond mondeling een zienswijze in te dienen.

OTB/ MER inzien
Er bestaat vanaf 8 september de mogelijkheid om het OTB/ MER digitaal en op papier in te zien. Dit kan op het gemeentehuis van Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, bij het Provinciehuis, Waterschap Limburg en bij Rijkwaterstaat.

Inspraakmogelijkheden
Tijdens twee informatieavonden eind september worden het OTB/ MER en landschapsplan toegelicht. Er kan tijdens de informatieavonden mondeling een zienswijze ingediend worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om het OTB/ MER digitaal en op papier in te zien. Kijk voor de exacte locaties, de digitale bestanden en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen vanaf 8 september op www.platformparticipatie.nl/hetvonderen.