Lokale Omroep Echt - Susteren

Wolf doodgereden in Opoeteren, trok vermoedelijk ook door Nederlands Limburg

In Opoeteren, dichtbij Maaseik, is zondagochtend een wolf doodgereden. Kort daarvoor werden in de buurt twee dode schapen gevonden.

Gedeputeerde Hubert Mackus (Natuur) informeerde Limburgse veehouders afgelopen week dat er aanwijzingen waren dat er mogelijk opnieuw een wolf in Limburg aanwezig was. Hij deed dat nadat afgelopen week op een drietal plaatsen in Nederlands Limburg schapen zijn gedood en deels opgegeten, vermoedelijk door een wolf. De drie schadegevallen werden vastgesteld in Lottum, Venlo en bij Heythuysen.

Dat ging vermoedelijk om dezelfde wolf die vanochtend is doodgereden in Belgisch Limburg, vlak over de grens met Nederland. Het dode dier is gevonden langs de weg en opgehaald voor onderzoek.

Aangereden wolf…

Wegens een technisch probleem posten we dit even opnieuw.
Vanmorgen kregen we de melding van een aangereden wolf. Het dier was helaas al overleden toen we aankwamen.
Hierbij de eerste exclusieve beelden! Straks meer op het nieuws en de website.
Voor alle duidelijkheid: het gaat NIET om Naya, maar om een mannelijk ongezenderd exemplaar.

Geplaatst door Natuurhulpcentrum Opglabbeek op zondag 11 maart 2018

Naar aanleiding van deze voorvallen heeft het BIJ12/Faunafonds in opdracht van de provincie DNA-monsters genomen in de bijtwonden op de gedode schapen. Deze test is nodig om er zeker van te zijn dat hier een wolf in het spel is, omdat het ook regelmatig gebeurt dat schapen worden gedood door honden.

Het huidige beleid van de provincies in Nederland is gebaseerd op de situatie waarin er als gevolg van een natuurlijke uitbreiding van de populatie in Duitsland zwervende wolven in Nederland opduiken. De Wolf is op grond van Europese regels een streng beschermde diersoort. De provincie komt tegemoet in eventuele schade die is veroorzaakt door een wolf (100 procent van de waarde van het gedode vee, en eventuele dierenartskosten voor gewonde dieren). Er moet daarvoor via DNA aangetoond zijn dat het inderdaad om een wolf gaat, of er moet uit sporenonderzoek zijn gebleken dat een wolf zeer waarschijnlijk de veroorzaker van de schade is.

De Provincie Limburg informeert de schapenhouders zodat zij alert zijn op de mogelijkheid dat een dood schaap is aangevallen door een wolf en daarvan melding doen bij BIJ12/Faunafonds. Schapenhouders kunnen actief maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Dat kan via fladderlinten in de afrastering, elektrische rasters (schrikdraad) of ophokken. Op de website van BIJ12/Faunafonds is informatie te vinden over de wolf, het doen van een schademelding en mogelijkheden om schade te voorkomen.

Het nemen van deze maatregelen is op dit moment niet verplicht om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen. De provincies overleggen onderling over nieuw beleid voor de situatie waarin zich één of meerdere wolven in Nederland vestigen. Aangezien zwervende wolven zich dagelijks over grote afstanden verplaatsen valt niet te voorspellen waar en wanneer ze ergens zullen opduiken. Op het moment dat ergens een schadegeval wordt geconstateerd kan een wolf al vele kilometers verderop zijn.

Gedeputeerde Mackus overweegt veehouders in die situatie financieel te helpen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen in die situatie. “Preventie is immers beter dan het betalen van schadevergoedingen”, zegt Mackus.