Lokale Omroep Echt - Susteren

Wat moet je doen als je een explosief vindt

Het gebeurt nog regelmatig dat er explosieven gevonden worden tijdens graafwerkzaamheden, oogsten op het land, magneetvissen of bij het opruimen van een woning.

Zodra er op het Operationeel Centrum van de politie een melding van een gevonden explosief binnenkomt wordt er een speciaal protocol opgestart. Maar wat kunt u doen als u een explosief aantreft en wat doet het Operationeel Centrum?

Blijf van het explosief af en zorg dat er niemand anders aankomt. Leg daarbij direct eventuele werkzaamheden in de omgeving stil en bel direct de politie. Het Operationeel Centrum zal een politieagent ter plaatse laten komen welke gespecialiseerd is in explosieven. Deze zal het explosief identificeren, de gevaarzetting bepalen en besluiten welke verdere stappen genomen moeten worden. Dit gebeurt in nauw overleg met de Explosieven Opruimingsdienst want zij zijn degene die uiteindelijk elk explosief onschadelijk maken.

Neem het explosief in ieder geval niet mee naar bijvoorbeeld uw huis of naar het politiebureau. Het explosief heeft vaak al diverse klappen gehad, is vaak ook nog aangetast door eventueel vele jaren in de grond of water te hebben gelegen en die ene (lichte) beweging kan net genoeg zijn om het alsnog na al die jaren af te laten gaan.

De plaats waar de explosieven zich bevinden bepaalt ook hoe groot de rol van het Operationeel Centrum is. In het geval dat het bijvoorbeeld midden in de bebouwde kom is zal er overleg plaatsvinden met de Burgemeester, de brandweer, ambulance en de nutsbedrijven voor het geval er elektriciteits- of gasleidingen zich in de buurt van het explosief bevinden.

Hieronder een opname waarin een gevonden granaat door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gecontroleerd tot ontploffing wordt gebracht (artikel)

Bovenstaande advies komt van; Operationeel Centrum Politie Limburg