Lokale Omroep Echt - Susteren

Mogelijk lichtoverlast door fakkelen fabriek Sabic op Chemelot

Vanwege een storing is naftakraker Olefins 3 genoodzaakt om te fakkelen. Hoe lang gefakkeld zal worden op Chemelot is nog onduidelijk.

Foto: NED2011

Het fakkelen kan gepaard gaan met lichtoverlast. SABIC heeft de nodige maatregelen genomen en doet er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bij SABIC worden uit het aardolieproduct nafta de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.

Eventuele klachten kun je melden via de Milieuklachten van Chemelot: 0800-0223363.