Lokale Omroep Echt - Susteren

Nederlanders lenen veel meer e-books

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015.

Foto: Free-Photos

E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

De uitleen van jeugdtitels via de online Bibliotheek steeg in 2016 naar 274 000, dat is ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. Die van e-books voor volwassenen nam met 73 procent toe tot ruim 2,5 miljoen.

De online VakantieBieb was in 2016 daarentegen minder populair dan het jaar ervoor. Het gebruik van e-books via dit kanaal daalde met 15 procent tot 1,9 miljoen. Naast e-books biedt de online Bibliotheek ook andere digitale producten. In 2016 werden 12 000 online cursussen gevolgd en 338 000 luisterboeken gedownload via de LuisterBieb.

Het aantal bibliotheekleden met een gebruikersaccount voor de online Bibliotheek is in 2016 toegenomen tot 344 000. Van hen hebben zes op de tien in 2016 actief gebruikgemaakt van het aanbod van de online Bibliotheek. Dit komt neer op 5,5 procent van de 3,7 miljoen bibliotheekleden.

De afname van het aantal uitleningen is zowel zichtbaar onder boeken voor volwassenen als onder jeugdboeken. De uitleen van boeken aan volwassenen daalde het sterkst. Dit hangt mede samen met de groei van het aantal jongeren dat lid is geworden van de bibliotheek. Sinds 2005 is er sprake van een toename van het aantal jeugdleden. Met een gratis lidmaatschap voor jongeren, campagnes als BoekStart en de Bibliotheek op school, wordt het bibliotheeklidmaatschap voor deze doelgroep aantrekkelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht van kinderen en hun ouders.

Bron: CBS