Lokale Omroep Echt - Susteren

Nieuw cul­tuur­be­leid Mi­nis­ter Van En­gels­ho­ven schept kan­sen voor Lim­burg

In maart presenteerde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’. Dit nieuwe beleid biedt kansen voor cultuur in Limburg.

Foto: geralt

“De afgelopen jaren investeerde de Provincie Limburg fors in cultuur en dat blijven we doen. We zijn dan ook verheugd dat de Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, ook extra geld beschikbaar stelt voor een sterker en diverser cultuurlandschap in Nederland”, meldt de Provincie Limburg in een persbericht.

De minister spreekt de ambitie uit om de toegankelijkheid en spreiding te bevorderen van het kunst- en cultuuraanbod, waardoor een grotere inzet van cultuur in de regio mogelijk is.

Provincie Limburg zal zich blijven inzetten voor een evenwichtige spreiding. Dit onder meer door het Aanvalsplan Cultuur Noord- en Midden Limburg en de profilering van de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Limburg trekt mede door festivals als Cultura Nova, de Nederlandse Dansdagen en topinstellingen als de Van Eyck academie een steeds groter wordend internationaal publiek.

Tevens gaan onze instellingen zoals Het Laagland en Toneelgroep Maastricht steeds vaker de grens over, samenwerken in de Euregio verdient daarom ook meer aandacht. De provincie is dan ook blij dat de Minister voor internationaal cultuurbeleid per jaar 2 miljoen euro extra gaat investeren. De Provincie werkt hiervoor in de komende maanden met de minister aan een visie op culturele samenwerking in de Euregio.

De minister investeert 5 miljoen euro extra in muziekonderwijs. Dat klinkt Limburg als muziek in de oren. Limburg investeert sinds 2015 fors in muziekonderwijs via het Masterplan Muziekonderwijs Limburg: DOOR!. Door de extra middelen vanuit het Rijk zullen nog meer scholieren in Limburg kennis kunnen maken met de wereld van muziek. De unieke samenwerking met muziekverenigingen in Limburg is daarin bijzonder.

Ook stelt de minister extra geld beschikbaar voor basisscholieren om musea te bezoeken. De Provincie Limburg maakt momenteel een plan met Limburgse scholen, musea en vervoerders voor een aantrekkelijk Limburgs aanbod voor alle leerlingen in Limburg.