Lokale Omroep Echt - Susteren

Nieuw platform moet geneesmiddelen betaalbaarder maken

Zondag is het nieuwe Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen ingesteld. Hierdoor moeten medicijnen betaalbaarder en toegankelijker worden.

Foto: Jarmoluk

Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken partijen, de inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren en zo dure geneesmiddelen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Het Platform brengt partijen die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen samen.

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen, zoals ziekenhuizen, medisch specialisten, apothekers en verzekeraars.