Lokale Omroep Echt - Susteren

Nieuwe website gelanceerd over Q-koorts

De stichtingen Q-support en Q-uestion zijn een website begonnen over Q-koorts.

Screenshot: Redactie LOES

Op Q-koorts.nl zal alle beschikbare informatie over de relatief onbekende ziekte worden verzameld voor patiënten, professionals en andere belangstellenden. Met deze site willen Q-uestion en Q-support voorkomen dat mensen naar informatie moeten zoeken.

Q-support werd in 2013 opgericht voor advies aan en begeleiding van Q-koortspatiënten. Q-support draagt de duizend patiënten die zich hebben gemeld de komende jaren over aan de reguliere zorg.