Lokale Omroep Echt - Susteren

Nieuwe website voor zwangeren in Midden-Limburg

Sinds kort kunnen alle nieuwe zwangeren in Midden-Limburg zich op één punt aanmelden voor verloskundige zorg via de nieuwe website van het VSV Roermond.

Foto: VSV

Alle verloskundigen in de regio en de gynaecologen van het Laurentius Ziekenhuis zijn verenigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV).

Deze samenwerking is erop gericht de verloskundige zorg in de regio optimaal op elkaar te laten aansluiten: zowel tijdens de zwangerschap en de bevalling als in de kraamtijd. Recent is de samenwerking verder geïntensiveerd en dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een gezamenlijke website.

Op de nieuwe website van het VSV kunnen zwangeren zich aanmelden en een keuze maken door wie ze begeleid willen worden tijdens de zwangerschap.

Ook biedt de website betrouwbare informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarnaast is het mogelijk om je via de website in te schrijven voor de voorlichtingsbijeenkomsten over zwangerschap en bevalling en het geven van borstvoeding.

Iris Zwaan, gynaecoloog in het Laurentius Ziekenhuis: “De afgelopen periode hebben we samen met de verloskundigenpraktijken gekeken naar hoe we de zorg voor zwangeren zo goed mogelijk kunnen stroomlijnen. Met deze website zorgen we ervoor dat alle aanstaande ouders dezelfde informatie ontvangen en op dezelfde manier van start gaan in de begeleiding tijdens de zwangerschap.”