Lokale Omroep Echt - Susteren

Norm topinkomens goed nageleefd

De Wet normering topinkomens (WNT) wordt goed nageleefd. Bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector nemen af.

© Avij
© Avij

Nieuwe benoemingen moesten al sinds 2013 aan WNT-normen voldoen. Vanaf 1 januari 2017 zet de trend zich door omdat volgens het overgangsrecht nu ook de eerste zittende bestuurders terug moeten in hun salaris.

Daarnaast worden stappen gezet om de werking van de wet verder te verbeteren. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de WNT-jaarrapportage 2015 en de WNT-voortgangsbrief die hij woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijna 5 900 instellingen hebben de bezoldigingsgegevens van 37 000 functionarissen over 2015 gemeld bij het verantwoordelijke ministerie. In totaal ontvingen 1 224 leidinggevende topfunctionarissen en 109 toezichthoudende topfunctionarissen een bezoldiging hoger dan de norm, waarbij het overgangsrecht van toepassing is. In 17 gevallen is een overtreding geconstateerd, die door de WNT-toezichthouders worden onderzocht.