Lokale Omroep Echt - Susteren

Een op de acht meisjes wordt online gepest

In 2016 zei ruim twaalf procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet, bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd. Het percentage mensen dat online gepest wordt, is in de afgelopen jaren niet veranderd. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor.

Foto: rebbeccadevitt0

In 2016 gaf drie procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan wel eens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim 400 000 personen. Dit aantal is sinds 2012 niet wezenlijk veranderd. Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen.

Van de 15- tot 18 jarigen had negen procent in 2016 ermee te maken, tegen één procent van de 65-plussers. Meisjes van 15 tot 18 jaar zijn duidelijk vaker slachtoffer van online pesten dan jongens in die leeftijdsgroep (twaalf tegen zeven procent). Ook bij jongvolwassenen bestaat een verschil, al is dit minder groot. Bij 25-plussers zijn de verschillen naar geslacht veel kleiner.

De meest voorkomende vorm van online pesten bij jongeren van 15 tot 18 jaar is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van hen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage.

Minder dan een op de zeven online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar maakte in 2016 hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Dit verschilt niet wezenlijk van de jaren daarvoor. Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van online pesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.

Bron: CBS