Lokale Omroep Echt - Susteren

Oplevering dijken Maasgouw

Gisteren heeft de officiële oplevering van de dijkversterkingsprojecten Stevensweert, Ohé en Laak, Grevenbicht en Roosteren op een knallende manier plaatsgevonden.

De dijktrajecten behoren tot de langste dijkversterkingen die nu zijn opgeleverd. Bestuurder Rein Dupont van Waterschap Limburg schoot voor de oplevering samen met enkele partners een historisch kanon af op de Maasdijk in Stevensweert. Dit gebeurde onder leiding van schuttersvereniging Rochus Compagnie.

De dijken zijn verbreed en op sommige plaatsen ook verhoogd. Zo voldoen ze aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid en wordt het gevaar voor overstroming beperkt. Er is veel inspanning gedaan om alles te realiseren wat er voor ogen was met deze klassieke dijkversterkingen.

Wonen en werken langs water brengt risico’s met zich mee. Veel waterkeringen in Limburg voldoen nog niet aan de basisveiligheid die landelijk is vastgesteld. De komende jaren worden alle waterkeringen versterkt en verhoogd, zodat ze aan deze normen voldoen.