Lokale Omroep Echt - Susteren

Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22 948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar.

Foto: Ajari

Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent. De uitval op de mbo-scholen daalde van 5 naar 4,6 procent. In het voortgezet onderwijs ligt het percentage op 0,4 procent. Dat maakte minister Bussemaker (Onderwijs) dinsdag bekend.

Minister Bussemaker: “Scholen en gemeenten spannen zich ieder jaar volop in om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. We komen van ver: enkele jaren geleden vielen er nog meer dan 70 000 jongeren uit. Mijn complimenten aan alle scholen, instellingen en gemeenten!”

De best presterende instellingen en regio’s ontvangen een taart om hen te feliciteren met het resultaat. In het gewest Limburg-Noord, waar Echt-Susteren onder valt, verlieten van de 38 876 jongeren er 567 vroegtijdig hun school. Dat is een daling van 4,4 procent ten opzichte van 2014-2015.

Gingen in schooljaar 2001/2002 nog zo’n 71 000 jongeren voortijdig van school, inmiddels is dat aantal nu met ruim 48 000 geslonken naar 22 948 jongeren: zo’n 2/3e minder. Ook in Europees verband doet Nederland het goed. Nederland behoort tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 28 EU-lidstaten als geheel (11 procent gemiddeld) heeft Nederland volgens de Europese definitie een relatief laag percentage schooluitvallers (8,2 procent). De Europese doelstelling van 8 procent is daarmee bijna bereikt.

De positieve resultaten zijn voor Bussemaker geen reden om achterover te leunen. “Iedere jongere die de school verlaat zonder diploma is er één te veel, zeker als ze dat wel kunnen halen. Daarom heb ik vorig jaar bekend gemaakt nog minstens 4 jaar met de aanpak door te gaan met een nieuwe, scherpere doelstelling van maximaal 20 000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021”, zegt minister Bussemaker.

In alle regio’s hebben de scholen en gemeenten samen een nieuw regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen, jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en om jongeren die langer geleden uitgevallen zijn, alsnog naar een opleiding of werk te begeleiden.

Tegelijkertijd zijn er ook jongeren voor wie een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar lijkt. Bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie, ziekte of beperking. Voor hen heeft een goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt prioriteit. Met de kans om op een later tijdstip alsnog een startkwalificatie te halen.