Lokale Omroep Echt - Susteren

Overlast hondenpoep

Op een aantal plekken in de gemeente krijgen we de laatste tijd weer meer klachten over hondenpoep. Het gaat dan met name over hondenpoep op voetpaden en grasvelden die niet zijn aangewezen als hondenuitlaatplaats.

Samen moeten we zorgen voor een leefbare omgeving. Dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaar om overlast te voorkomen. Het hondenbeleid van de gemeente is gericht op het beperken van overlast van hondenpoep. Daarom zijn er uitlaatvelden en stroken aangewezen waar hondenbezitters hun hond mogen uitlaten. Op niet aangewezen grasvelden en stroken mag dit dus niet tenzij de hondenpoep direct wordt opgeruimd. Het niet opruimen van hondenpoep kan een boete opleveren van € 140,-

Tevens is het verplicht om uw hond aan te lijnen binnen de bebouwde kom en in een bosgebied. In het buitengebied mogen honden loslopen, tenzij de grondeigenaar anders aangeeft. Laat u uw hond toch loslopen op een plek waar dit niet mag, dan riskeert u een boete van €90,-. Voor het laten lopen van honden op publiek toegankelijke plekken zoals speelweides, zandbakken of sporttoestellen kunnen hondenbezitters een boete krijgen van €140,-.