Lokale Omroep Echt - Susteren

Pasgeboren eekhoorntjes gered na bomenkap

Op 21 februari haalde een dierenambulance baby-eekhoorntjes op in Veldhoven, de boom met daarin hun nest was omgezaagd, waarna de pasgeboren dieren op de grond waren beland. 

babyeekhoorns
Foto; Dierenbescherming

Het nest was niet meer te redden en omdat het was aangeraakt door mensen, zou de moedereekhoorn niet meer terugkomen voor haar kleintjes. Vrijwilligers van de dierenambulance brachten de eekhoorntjes daarom over naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Volgens Diwi Nieboer, beheerder van het Centrum, was de kans aanvankelijk klein dat de eekhoorntjes hun hachelijke avontuur zouden overleven. “Ze waren nog zó klein, en wogen slechts 25 gram. De vorige keren dat we eekhoorntjes met een vergelijkbaar gewicht binnenkregen, hebben ze het niet gered. Kennelijk kunnen wij de zorg van de moeder voor die héle kleintjes toch niet goed genoeg nabootsen, hoe hard we ook ons best doen.”

Nadat de eekhoorntjes door de ambulance waren binnengebracht, gingen ze de couveuse in en werd in alle rust begonnen met het toedienen van water en mineralen.

eekhoorn_voeding
Foto; Dierenbescherming

Na vierentwintig uur kregen ze hun eerste flesje melk. “Ze dronken tien keer per dag,” aldus Diwi. “Daarvoor gebruikten we een 1 ml spuitje met een speentje erop. Het toedienen van de melk kon niet te snel gaan, omdat ze zich dan zouden kunnen verslikken. Na het drinken, moeten we ze laten plassen. Voor de verzorgers was het pittig, zij stonden elke nacht op om de eekhoorntjes melk te geven.”

“De kans dat de baby-eekhoorns het zouden redden, was in die eerste weken klein,” vertelt Diwi van het Revalidatiecentrum in Zundert. “Op een ochtend zag ik dat de oogjes van een van de eekhoorntjes dof waren. Dat alarmeerde me. Dit dier mankeerde waarschijnlijk meer dan alleen het gemis van zijn moeder.”

Het eekhoorntje met de doffe oogjes heeft het niet gehaald. Zijn broertje en twee zusjes doen het gelukkig prima.” Volgens Diwi zal het nog minstens een maand duren voordat de dieren weer de natuur in kunnen.

“Pas als ze goed kunnen klauteren en zelf voedsel weten te vinden, zijn ze er klaar voor,” zegt ze. “Een bos met loof- en naaldbomen en voldoende voedselaanbod is dan het meest geschikt. Zo mogelijk voeren we ze de eerste tijd na het loslaten nog bij en hangen we op de uitzetlocatie de nestkist waarin ze tijdens hun verblijf hebben geslapen. Dat zal ze een makkelijkere start geven.”

Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?

Officieel is het verstoren van een nest van een beschermde diersoort in gebruik strafbaar. Ben je van plan om te gaan snoeien? Controleer goed of er geen nesten in de bomen aanwezig zijn. Tref je een wild dier in nood aan? Neem dan contact op met de dierenambulance bij jou in de buurt.”

Bron