Lokale Omroep Echt - Susteren

Plannen voor windmolenpark in Holtum

Uit een eerste verkenning door het bedrijf Engie blijkt het mogelijk te zijn om 4 windmolens te plaatsen op het bedrijventerrein Holtum-Noord.

wind, windmolen
Foto: Skeeze

Ontwikkelaar Engie wil het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland uitbreiden en heeft de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Sittard-Geleen verkend. Hieruit blijkt dat er op het bedrijventerrein Holtum-Noord vier windmolens kunnen komen waarvan één op grond van de gemeente. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of het project definitief haalbaar is.

Naar verwachting zal er nog dit jaar een aanvraag ingediend worden voor het realiseren van het windpark. De gemeente beoordeelt dan de plannen en toetst of ze aan alle wettelijke eisen voldoen. Als de aanvraag compleet is, start de officiële vergunningsprocedure en publiceert de gemeente het plan. Vanaf dan kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Er is naar de bewoners en bedrijven in Holtum, Buchten, Schipperskerk, Visserweert, Illikhoven en Baakhoven een brief gestuurd over de voorgenomen plannen, deze kunt u hier teruglezen.

Ondertussen is er ook een website gelanceerd: http://www.windparkholtumnoord.nl/