Lokale Omroep Echt - Susteren

Pro­vin­cie Lim­burg bij­een voor bij­en

De Provincie Limburg wil samen met ruim 25 Limburgse partners de massale terugloop van bijensoorten een halt toe roepen.

Foto: scw1217

Naar aanleiding van het Convenant ‘Limburgers Bijeen’ dat in 2015 gesloten werd, heeft de Provincie bijvoorbeeld naar haar maaibeleid zodanig aangepast, dat veiligheid, kosten besparing en meer bloeiende bermen samen kunnen gaan.

Ook is de Provincie Limburg medeondertekenaar van de Nationale Bijenstrategie die op 22 januari in Den Haag werd gepresenteerd. Provincie Limburg is opdrachtgever van het bijenproject ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’.

In dat project ervaren ruim 10 Limburgse fruittelers hoe ze hun fruitopbrengst tot 20 procent kunnen verhogen door in hun boomgaarden beter onderdak te bieden aan de wilde bijen. Wilde bijen vliegen met lagere temperaturen dan de honingbij, en zorgen dus vooral met koel weer voor de bestuiving van het fruit.

Gedeputeerde Mackus: “Ik ben bijzonder blij dat het komend jaar met Postcodeloterijgeld het project Nederland Zoemt ook in Limburg wordt uitgerold. Alle Limburgse gemeenten kunnen advies en steun krijgen bij een bij-vriendelijker gemeentelijk groenbeheer. Een aantal Limburgse gemeenten hebben daarin al een ambassadeursrol genomen. Horst aan de Maas, Venray, en Roermond bijvoorbeeld. Ik roep alle gemeenten op gebruik te maken van de mogelijkheden van Nederland Zoemt! ”