Lokale Omroep Echt - Susteren

Programma Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg zaterdag 2 september t/m zondag 10 september 2017

Programma viering Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg van zaterdag 2 september tot en met zondag 10 september 2017.

Zaterdag 2 september
De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!Kapel-schilberg-interieur met Mariabeeldje

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus
en “Veldeke Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden in
het dialect

Zondag 3 september
De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!

9.30 uur Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”. De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt het Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur Hoogmis in de tent. Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren. Ter afsluiting van de H Mis zal eveneens gemusiceerd worden.

14.30 uur Plechtig lof;
Zang: Dameskoor H. Landricus.

Maandag 4 september

13.30 uur H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela en
m.m.v. Sergio en Ineke.

18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur Hoofdcelebrant Kapelaan Amir uit Dieteren
De viering wordt geheel verzorgd door de Parochie H.Judocus, Sint Joost met medewerking van het Dameskoor St. Joost en de fanfare St. Judocus St.Joost

Dinsdag 5 september

09.00 uur H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren
Zang: Dameskoor H. Landricus; met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost. Alle dames van de voormalige vrouwenverenigingen in Echt en alle senioren zijn van harte uitgenodigd. Voor vervoer kan worden gezorgd mits tijdig opgeven aan de heer Piet van Wegberg tel 483018.
De reguliere H.Mis voor de senioren op donderdag komt hiermee te vervallen

14.00 uur H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.

18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur

19.00 uur Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.

Woensdag 6 september

18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H. Hoop, Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo

Donderdag 7 september

Eucharistieviering in de tent voor de senioren verschoven naar dinsdag ochtend.

18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor en een ensemble van de harmonie St. Caecilia Koningsbosch.

Vrijdag 8 september

18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein, Hoofdcelebrant Pastoor R.Kanke m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm”

Zaterdag 9 september

19.00 uur H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

Zondag 10 september

11.00 uur Afwijkend tijdstip t.o.v. voorgaande jaren.
Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey en de fanfare St Joseph Pey.

14.30 uur Plechtige sluiting met Lof in de tent; Met medewerking van het Dameskoor Pey.

15.30 uur Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging “Vriendenkoor”
o.l.v. René Pisters