Lokale Omroep Echt - Susteren

Provincie praat gemeenteraad bij over procedure spoorlijn Nedcar

Donderdag 9 februari komt een adviseur van de Provincie Limburg aan de gemeenteraad toelichten wat de gevolgen zijn van het besluit van de Provincie om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen.

Foto: M.Minderhoud

Dit Provinciaal Inpassingsplan (een soort bestemmingsplan dat over de gemeentegrenzen heen gaat) heeft als doel te komen tot een carhandlingterminal en een verbinding tussen VDL Nedcar en de bestaande spoorlijn.

De Provincie neemt daarmee een aantal bevoegdheden over van de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Volgens de wet moet het gesprek van 9 februari met de gemeenteraad plaatsvinden, voordat de Provincie over kan gaan tot verdere besluitvorming.

In een later stadium praat de Provincie verder met de gemeente over de inhoud van het inpassingsplan. Dat is ook het moment dat de Provincie inwoners gaat informeren via één of meerdere informatieavonden. Wanneer deze exact gaan plaatsvinden, is momenteel nog niet duidelijk. Zodra dit bekend is, worden omwonenden verder geïnformeerd.