Lokale Omroep Echt - Susteren

Rechtbank vindt nieuwe lozingsnorm Sitech te streng

De bestuursrechter in Roermond vindt de nieuwe lozingsnorm die het waterschap heeft opgelegd aan Sitech te streng.

Foto: Kleon3

De rechtbank heeft beslist dat het waterschap nog eens goed naar de laatste vergunning moet kijken en moet beoordelen of deze strengere norm voor het lozen van pyrazool wel kan zonder dat dit ten koste gaat van het verwijderen van andere afvalstoffen uit het afvalwater.

In juli 2015 werd vastgesteld dat de stof pyrazool in het Maaswater aanwezig was. Daarop hebben de drinkwaterbedrijven de inname van Maaswater stilgelegd en aan het waterschap gevraagd om handhavend op te treden tegen Sitech.

Omdat nog niet duidelijk was of pyrazool schadelijk was en het lozen daarvan in de bestaande vergunning niet was geregeld, heeft het waterschap een tijdelijke norm bepaald waaraan Sitech zich moest houden. Als Sitech zich niet aan die norm kon houden, moest Sitech dwangsommen betalen. Sitech en de fabriek waar pyrazool wordt gemaakt, vonden die norm te streng. Dat is de rechtbank niet met hen eens.

Het waterschap heeft daarna de lozingsvergunning van Sitech aangepast en in de vergunning geregeld hoeveel pyrazool er maximaal mag worden geloosd. Sitech heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank, maar ook hier krijgt Sitech geen gelijk van de rechtbank.

Omdat de bestaande vergunning inmiddels is verlopen, heeft het waterschap daarna aan Sitech een nieuwe lozingsvergunning verleend. In die vergunning is de norm voor pyrazool verder aangescherpt, omdat het waterschap vindt dat het voor Sitech mogelijk moet zijn om zich daaraan te houden.  Sitech heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank en aangevoerd dat de nieuwe norm nu zo streng is, dat dit ten koste gaat van de het rendement van de zuiveringsinstallatie. Op dit punt krijgt Sitech dus wel gelijk van de rechtbank.