Lokale Omroep Echt - Susteren

Restauratieregeling monumenten

De Provincie Limburg zet zich in voor het behoud van monumenten met een grote, cultuurhistorische waarde.

Het gaat in dat geval om onder meer historische agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken en andere monumentale complexen.
Vanaf November kunnen er aanvragen worden ingediend om voor de nieuwe restauratieregeling in aanmerking te komen.

Voor de regeling is een budget beschikbaar van 2,8 miljoen euro.