Lokale Omroep Echt - Susteren

Samenwerking voor toekomstbestendig Winkelhart Echt

Op lokaal niveau de krachten bundelen om samen te werken aan plannen om de binnenstad van Echt toekomstbestendig te maken.

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

Dat is de bedoeling van de gemeente Echt-Susteren, Rabobank Roermond-Echt, winkeliers en vastgoedeigenaren uit Echt, in samenwerking met Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Dinsdag 24 mei kwamen een dertigtal stakeholders bij elkaar in het gemeentehuis in Echt voor een eerste werksessie. Om gezamenlijk de schouders te zetten onder de uitdagingen waar het winkelgebied mee te maken heeft.

Thema’s als de identiteit van Winkelhart Echt, leegstand en compactheid van het winkelgebied werden onder de loep genomen.

“We zien allemaal de leegstand in het centrum van Echt, net zoals in veel andere steden. Daar willen en moeten we iets aan doen. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, dat maakt ons sterker”, aldus wethouder Dijcks. Afgevaardigden van vastgoedeigenaren, ondernemers, de gemeente en Rabobank Roermond-Echt deelden hun kennis en meningen tijdens deze werksessie, waarbij het gezamenlijk belang voorop stond.

Het totaalplaatje, ofwel de beleving, moet Echt uniek en aantrekkelijk maken. Dat kan alleen als de handen in elkaar geslagen worden. Naast een concreet actieplan worden werkgroepen gevormd om samen aan de slag te gaan. Eind juni worden de resultaten van het onderzoek en de eerste werksessie bij elkaar gebracht in een actieplan. Daarna worden de te nemen stappen verder uitgewerkt.


Meer nieuws over Echt