Lokale Omroep Echt - Susteren

Speciale sacramentsprocessie trekt door Roosteren

Zondag 10 juni viert Roosteren Sacramentsdag met de traditionele processie, aansluitend aan de Heilige mis van 09.30 uur. Dit jaar met een bijzonder tintje.

Sacramentsprocessie Roosteren © Eric van Hooy

Vanwege het 175-jarig bestaansfeest van de Sint Jacobus De Meerderekerk in Roosteren, krijgt deze processie een extra feestelijk tintje. De hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong, is aanwezig als hoofdcelebrant, bijgestaan door zowel pastoor-deken Lauvenberg als kapelaan Amir als concelebranten.

Kinderen zijn uitgenodigd om weer enkele groepen uit te beelden. Ook zijn de kinderen die onlangs hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen en de jongeren die het vorig jaar het sacrament van het Heilig Vormsel hebben ontvangen uitgenodigd om aan de processie deel te nemen.

Fanfare De Maasoever en gemengd zangkoor Poco Animato verlenen hun muzikale medewerking.Broederschap O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis van Mariaveld is aanwezig en zal in de processie het mooie Mariabeeld meedragen.

Nog niet geheel zeker is de aanwezigheid en deelname van de Broederschap van de Heilige Jacobus De Meerdere uit Roermond. Natuurlijk hoopt de organisatie op de deelname van veel medeparochianen aan deze speciale processie, waarbij Onze Lieve Heer zelf, in het Allerheiligste, door het dorp mee zal gaan.

De organisatie vraagt de bewoners aan de processieroute (Kerk – Maasheuvel – Eyckholtstraat – Rustaltaar – Passtraat – Op de Kloes – Rustaltaar – Lage Bongerd – Drs. J. Lebensstraat – ’t Root – Hoogveld – Jan Petersstraat – Maasheuvel – Rustaltaar/Antoniuskapel – Maasheuvel – Kerk) de straat zo veel mogelijk vrij van auto’s en dergelijke te houden en, indien mogelijk, feestelijk te vlaggen.

Alle deelnemers en medewerkers zijn uitgenodigd voor een gezellige nazit met koffie/thee of limonade en een stuk vlaai in het gemeenschapshuis, aansluitend aan de processie. Tijdens deze nazit zullen de prijzen van de kleurwedstrijd worden uitgereikt.