Lokale Omroep Echt - Susteren

Stimulans voor huurwoningen in middensegment

Gemeenten kunnen huurwoningen in het middensegment als aparte categorie opnemen in bestemmingsplannen.

Foto: Monam

Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden om het aanbod van deze woningen te vergroten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Via het bestemmingsplan kunnen gemeenten de samenstelling van de woningvoorraad beïnvloeden. Bijvoorbeeld door voor de categorieën sociale huur, sociale koop en eigenbouw bepalingen op te nemen.

Met de nieuwe categorie ‘geliberaliseerde huurwoningen voor middenhuur’ in bestemmingsplannen worden de mogelijkheden verder uitgebreid, bijvoorbeeld voor situaties waarin de gemeente niet zelf de eigenaar is van de grond.

De wijziging van het Bro is deel van een breed pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het aanbod aan huurwoningen in het middensegment stimuleert. Zo zien na de wijzigingen in het corporatiebestel pensioenfondsen en beleggers kansen om te investeren in middeldure huurwoningen.

Op verzoek van het kabinet is oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel gestart met het organiseren van lokale samenwerkingstafels. Aan deze tafels worden lokale partijen met elkaar in contact gebracht. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod van huurwoningen voor middeninkomens.