Lokale Omroep Echt - Susteren

Veel overlast verwacht van eikenprocessierups in Echt-Susteren door warme winter

Dit voorjaar start weer de bestrijding van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren is gebleken dat deze rups ieder voorjaar voor veel overlast zorgt.

Foto: Gemeente Echt-Susteren

Door de relatief warme winter zal de eikenprocessierups naar verwachting massaal aanwezig zijn. De gemeente Echt-Susteren probeert de overlast te beperken door preventief alle eikenbomen te spuiten. Naar verwachting zal dit begin mei gebeuren.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups tevoorschijn. Rond eind mei-begin juni krijgt de rups brandharen. In juli en augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes weer legt in eikenbomen.

De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. Ze waaien uit de bomen en kunnen in contact komen met de huid van mensen. Sommige personen kunnen hier enorme klachten van ervaren die uiteenlopen van pijnlijke jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Ook voor dieren waaronder landbouw vee, huisdieren en paarden zijn er gezondheidsrisico’s. Er wordt aangeraden om buiten het bereik van aangetaste bomen te blijven.

Momenteel is de gemeente samen met een aannemer aan het monitoren op welk moment de bestrijding dient te starten (naar verwachting begin mei). Dit is mede afhankelijk van de bladontwikkeling van de eiken, omgevingstempratuur en het stadium van de eitjes. De gemeente behandelt de eikenbomen die eigendom zijn van de gemeente op een milieuvriendelijke, maar doelmatige wijze.

De bestrijding wordt via een specialistisch bedrijf uitgevoerd met behulp van een spuitkanon en een tractor. Het bestrijdingsmiddel heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups maar spaart andere nuttige insecten. Voor mensen, overige beplanting en huisdieren heeft het bestrijdingsmiddel geen nadelige effecten en bijwerkingen.

Indien u zelf op uw eigendom overlast ondervindt van de eikenprocessierups, dan zijn er binnen de cultuurtechnische sector meerdere bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de bestrijding hiervan. Voorbeelden hiervan zijn te bereiken via eikenprocessierupstotaalzorg.nl of smemo.nl.

De kosten die komen kijken bij het privé bestrijden van de eikenprocessierups zijn voor eigen rekening. Uitdrukkelijk wil de gemeente erop wijzen dat solitaire eiken of houtsingels op particuliere eigendommen niet door de gemeente behandeld worden. Ook eiken die op eigendom van derden staan, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, worden niet door de gemeente bestreden.