Lokale Omroep Echt - Susteren

Verhoogde concentraties legionella in de Roer

Dichtbij de Nederlandse grens in Duitsland zijn verhoogde concentraties legionella aangetroffen in de Roer.

Foto: Gouwenaar/Wikimedia

Dit komt door lozingen vanuit de rioolwaterszuiveringsinstallatie in Düren (Duitsland). De Duitse autoriteiten adviseren voorlopig geen water uit de Roer te onttrekken en te verstuiven. Uit voorzorg neemt Waterschap Limburg dit advies over.

Legionella brengt enkel risico met zich mee als het vrijkomt via verneveling. Het waterschap blijft de situatie volgen en zal aangeven wanneer er wel weer water uit de Roer verneveld kan worden.

Dinsdag zijn metingen verricht, waarbij specifiek gekeken werd naar de ziekmakende soort van de bacterie legionella. Naar verwachting zullen voor het einde van de week de resultaten van de metingen bekend zijn. Daarnaast informeert het waterschap actief de bedrijven waarvan bekend is dat ze water uit de Roer onttrekken.