Lokale Omroep Echt - Susteren

Verwijderen van asbestdaken en subsidiemogelijkheden

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Foto: Gemeente Echt-Susteren

Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht zoals golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Tevens geldt het verbod niet op boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Als asbest in materiaal zit verwerkt maar er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal verwerkt dan kunnen asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Alle beschadigde asbestdaken dienen per direct te worden verwijderd.

De eigenaren van asbestdaken zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Deze staan beschreven in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

Voor de aanvang van renovatie- of sloopwerkzaamheden is het verplicht om de situatie duidelijk te analyseren. Hiervoor schakelt u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden.

Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen. Vervolgens dient u vier weken voor aanvang van sloopwerkzaamheden een sloopmelding te doen via omgevingsloket.nl. Daarnaast dient u nog twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden kenbaar te maken aan de gemeente dat de sloopwerkzaamheden van start gaan.

Voor het verwijderen van asbestdaken is een subsidieregeling getroffen voor particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties. U maakt aanspraak op deze regeling als de factuur van verwijdering ook aan u gericht is. De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Voor meer informatie over het verwijderen van asbest en de spelregels kunt u infomil.nl raadplegen. Voor meer informatie over de subsidieregeling voor asbest kunt u rvo.nl raadplegen.