Lokale Omroep Echt - Susteren

Woningstichting Obbicht & Papenhoven en ZOwonen onderzoeken fusie

Woningstichting Obbicht & Papenhoven en ZOwonen hebben ingestemd met een traject waarin een fusie onderzocht wordt.

Foto: Monam

Woningstichting Obbicht & Papenhoven kan op lange termijn moeilijk voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden.

Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Obbicht & Papenhoven te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Obbicht & Papenhoven op zoek gegaan naar een partner in de regio die hun belangen kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden.

ZOwonen is betrokken bij de volkshuisvesting in de Westelijke Mijnstreek. Ze is financieel gezond. De komende tijd onderzoeken beide corporaties de haalbaarheid van een fusie medio 2019.